Våra medlemmar

SBB:s nio medlemsföretag har alla varit verksamma i minst tio år. 2009 ombildade de sammanlagt 10 300 lägenheter med ett underliggande fastighetsvärde på 12,6 miljarder kronor. Våra medlemmar representerar tillsammans över 80 procent av Stockholmsmarknaden och drygt 50 procent av Sverigemarknaden.

Medlemmar

Berg Fastighetsjuridik AB
Bergman & Partner AB
Bjurfors Näringsliv AB
Forum fastighetsekonomi AB
Restate AB 
Rosengren & Co AB
SBU Svensk Bostadsutveckling AB
Vattentornshuset AB
Öhlin & Fellinger AB