Styrelse

 


43
Petter Brolin
Ordförande

49

Björn Isaksson
Ledamot

47

Jan Bjurfors
Suppleant

152

Torsten Kai-Larsen
Ledamot

150

Bo Wergedahl
Ledamot

148

Daniel Albrektsson
Suppleant

164

 

 

 

 

 

Anders Berg
Ledamot