Rosengren & Co

Rosengren & Co är specialister på ombildning av hyresfastigheter till bostadsrätt samt nybildning av bostadsrätter vid nyproduktion och ombyggnad. Företaget har drygt 20 år i branschen och har fler än 1200 transaktioner i ryggen. Rosengren & Co förmedlar även kommersiella fastigheter såsom kontors, industri och bostadsfastigheter.

Hemsida

www.rosengren.se

Kontakt

Maila Rosengren & Co: info@rosengren.se
Ring Rosengren & Co: 08-545 662 90

Maila Bo Wergedahl: bo@rosengren.se
Ring Bo Wergedahl: 08-545 662 92, 070-603 41 33