Om SBB

Sveriges Bostadsrättsbildare är en medlemsdriven, partipolitiskt obunden branschorganisation som bildades 2010 av Sveriges ledande konsulter inom fastighetsrådgivning och bostadsrättsbildning. Våra medlemsföretag arbetar med ombildningar från hyresrätter till bostadsrätter. SBB finns för att säkerställa en trygg och effektiv ombildningsprocess för alla inblandade parter.

Våra mål

  • Att i enlighet med våra etiska regler främja en sund verksamhet inom bostadsrättsbildningsområdet.
  • Att utveckla nya bostadsrättsbildningsmetoder och främja deras praktiska tillämpning.
  • Att medverka till utbildning inom bostadsrättsbildningsområdet.
  • Att utveckla en rättrådig och yrkesskicklig yrkeskår inom bostadsrättsbildningsområdet.