Öhlin Fellinger

Öhlin Fellinger har medverkat vid över 130 ombildningar de senaste tio åren. Arbetet omfattar alla moment vid en ombildning, alltifrån att utvärdera ekonomiska konsekvenser till själva genomförandet. Öhlin Fellinger har tre erfarna konsulter i varje projekt och tillåter alltid full insyn i sitt arbete. Företaget arbetar även med förmedling av kommersiella fastigheter och förmedling av bostadsfastigheter.

Hemsida

www.ohlinfellinger.se

Kontakt

Ring Öhlin Fellinger: 08-121 000 00

Ring Daniel Albrektson: 08-121 000 07, 070 750 77 00
Maila Daniel Albrektson: daniel@ohlinfellinger.se