intygsgivare

SBB välkomnar översyn av intygsregler

Vid ombildningar ska föreningens och de boendes trygghet vara i fokus, och det måste vara tydligt vilka regler som gäller. Därför välkomnar SBB överprövningen av de intygsgivare som enligt Boverket ska ha granskat föreningars ekonomiska planer på ett felaktigt sätt.

Prenumerera på innehåll