Succé för ombildningar i ytterstaden

92 procent av de boende i flera av Stockholms förorter som ombildat sin hyresrätt till bostadsrätt de senaste tre åren är nöjda med ombildningen. Det visar en ny undersökning från SKOP.
– Det finns anledning att lätta på röstreglerna i ytterstaden, säger SBB:s ordförande Petter Brolin.

Nio av tio boende uppger att det har blivit bättre stämning i huset efter ombildningen, att de är nöjda med styrelsen i sin förening och att ombildningen har varit bra för deras privatekonomi. En klar majoritet säger att huset har rustats upp efter ombildningen. 76 procent har inga planer på att sälja. De som kan tänka sig att flytta är främst unga personer som vill byta bostad av naturliga skäl som familjebildning.

– Vi ser att ombildningarna i ytterstaden är bra både för de boende, för säljarna och för bostadsområdena. Men framför allt främjar de blandade boendeformer och integration. Inte bara välbeställda innerstadsbor ska ha möjlighet att äga sitt boende.
I dag är mellan 80 och 90 procent av alla lägenheter i ytterstaden hyresrätter. Det finns anledning att se över om man kan lätta på röstreglerna i de här områdena, säger Petter Brolin.

– Ombildningsprocesserna i Stockholms ytterstad påminner mycket om hur det ser ut i övriga landet. Problematiken ligger i att det inte finns något att jämföra med.  Stockholms innerstad är annorlunda, där skapar alla tidigare ombildningar en referensram. Det finns inte på samma sätt i ytterstaden, säger Torsten Kai-Larsen.


För mer information, kontakta:
Petter Brolin, ordförande SBB: 0735 33 10 00, petter.brolin@ombildning.se
Torsten Kai-Larsen, SBB: 070-39 39 194, torsten@sbuab.se

BilagaStorlek
SKOP_ombildningar_i_ytterstaden.pdf53.21 kB

0 Kommentarer

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.