SBB välkomnar översyn av intygsregler

Vid ombildningar ska föreningens och de boendes trygghet vara i fokus, och det måste vara tydligt vilka regler som gäller. Därför välkomnar SBB överprövningen av de intygsgivare som enligt Boverket ska ha granskat föreningars ekonomiska planer på ett felaktigt sätt.
- Den ekonomiska planen är en teknisk och ekonomisk beskrivning av föreningens verksamhet. I planen ska det bland annat finnas en byggnadsbeskrivning och uppgifter om kostnader för fastigheten, säger Daniel Albrektson från SBB.

Vid en ombildning ska minst två intygsgivare, godkända av Boverket, granska föreningens ekonomiska plan. Nyligen drog Boverket in tillståndet för två intygsgivare och varnade tre andra. Enligt Boverket har intygsgivarna bedömt förvärvskostnad, finansiering och räntebidrag utan tillräckligt underlag. Intygsgivarna har överklagat beslutet. Boverkets beslut att återkalla behörigheten som intygsgivare gäller först då beslutet vunnit laga kraft. För de intygsgivare där Boverket beslutat att dra in tillståndet är det fråga om nyproduktion,  inte om ombildning till bostadsrätt.

- I dag råder vissa oklarheter kring exakt hur granskningen av ekonomiska planer ska gå till. Det behövs mer juridisk praxis på området och tydligare direktiv från Boverket. Det viktigaste vid ombildningar är att föreningen och de boende känner sig trygga och har alla förutsättningar för en framtida god ekonomi, säger Daniel Albrektson.

0 Kommentarer

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.