Replik på "Konsulter bör sopa rent framför egen dörr"

Nätverket Rädda Hyresrätten anklagar SBB:s medlemmar (Brännpunkt 27/1) för att "driva igenom ombildningar med oschyssta metoder". Låt oss klargöra att vi är fullständigt överens om att ”oschyssta metoder” inte ska förekomma vid ombildningar eller i samhället i övrigt.

Begreppet oschysst är dock synnerligen subjektivt. Vi tycker inte att det är oschysst att tillämpa svensk lag och vi tycker att det är väsentligt att tillämpa föreningsdemokratiska principer. Vi tycker inte att ombildningsprocessen är demokratisk vad gäller röstförfarandet. Till exempel räknas ej avlämnade röster automatiskt som nejröster på köpstämmor. I alla andra demokratiska sammanhang beräknas röstresultat på avlämnade röster och de som inte röstat räknas inte. Detta är en av anledningarna till att fullmakter lämnas på köpstämmor av personer som inte kan eller vill delta på stämman. Det måste även understrykas att många hyresgäster som inte vill eller kan köpa sin lägenhet föredrar att en bostadsrättsförening övertar ägaransvaret. I flera fall är det just missnöjet med hyresvärdarna som bidrar till intresset för ombildningar.

Vi upprättar ekonomiska planer baserade på vad vi och andra bedömare anser vara realistiskt. Boverket har fastslagit hur dessa planer ska upprättas. Det ingår alltid simuleringar av ränteutvecklingen samt olika inflationsantaganden. Mer än så kan vi inte göra. Historien visar dessutom att räntorna inte bara går upp.

Vi är en organisation som värnar hyresgästernas möjlighet att överta fastigheten de bor i. Våra medlemmars uppdrag börjar då dessa i demokratisk ordning tagit beslut om att försöka köpa fastigheten. Uppdragsgivare är föreningen genom sin styrelse. Styrelsens uppdrag är att genomföra ombildning  enligt mandat från medlemmarna.

Ett av syftena med SBB är just att vid behov ”sopa rent framför egen dörr”. I det fall någon av våra medlemmar flagrant skulle överskrida gränsen för vad som är acceptabelt kan Nätverket Rädda Hyresrätten med flera vara säkra på att vi ingriper, i enlighet med våra stadgar och etiska regler. Ombildningar är avancerade processer som kräver stora juridiska och finansiella kunskaper. Det är en självklarhet att de ska skötas ordentligt.

Vi i Sveriges Bostadsrättsbildare har full respekt för att uppfattningarna kring huruvida allmännyttans fastigheter ska säljas går isär. Men det är en annan fråga och har inte med röstregler, fullmakter eller observatörer att skaffa. Vår uppfattning är att allmännyttan tack vare marknadsmässiga försäljningar frigjort kapital till att renovera och energieffektivisera eftersatta fastigheter och till att bygga nya välbehövliga bostäder. I ett samhälle i ständig förändring är denna utveckling hälsosam.

Bo Bergman
Petter Brolin
Jan Bjurfors

0 Kommentarer

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.