Rekord för ombildningar

159 Enligt ny statistik från SBB:s medlemsföretag Isaksson och Partners blev 2010 ett nytt rekordår för ombildningar. Totalt köpte bostadsrättsföreningar i Sverige 440 fastigheter 2010 för 27 miljarder kronor, att jämföra med 24 miljarder kronor året innan. I Stockholms Stad köpte bostadsrättsföreningar 206 fastigheter för 17,3 miljarder kronor 2010. Motsvarande siffror för Stockholm 2009 är 196 fastigheter och 12,5 miljarder kronor. Av alla ombildningar 2010 utfördes 72 procent av företag anslutna till SBB.

- 90 procent av alla hyreshus såldes till en bostadsrättsförening och många försäljningar paketeras numera även i ett aktiebolag där aktierna sedan säljs till föreningen. På så sätt slipper man skatt, säger Björn Isaksson, vd för Isaksson & Partners, till di.se.

Av köpesumman 27 miljarder kronor avsåg 18,5 miljarder fastigheter och 8,5 miljarder aktier på grund av att fastigheterna var förpackade i aktiebolag.
Den egentliga köpeskillingen för bostadsrättsföreningars köp 2010 var 33 miljarder kronor, men cirka 6 miljarder avser byggmästarförsäljningar vid nyproduktion av bostadsrätter.

För mer information om statistiken, kontakta Björn Isaksson på Isaksson & Partners.
 

0 Kommentarer

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.