Reinfeldt rätt om hyresrätten

För den som inte vill begå olagligheter, som inte har tid att vänta 20 år i kö eller som inte har någon bostadsrätt att byta med är hyresmarknaden i Stockholms innerstad mer eller mindre stängd. Bostadsrätterna är en mycket mer öppen marknad. Det skriver Petter Brolin, ordförande för SBB på Newsmill.

När statsminister Fredrik Reinfeldt i en intervju i Dagens Nyheter dömer ut hyresrätten i Stockholms innerstad har han rätt i sak - åtminstone så länge dagens hyressättningssystem består. När hyran understiger marknadshyran kommer hyresrättskontraktet ha ett värde som gör att innehavaren lockas att använda det på fel sätt, dvs. att sälja det svart, att idka byteshandel med det eller att behålla det längre tid än innehavaren egentligen har behov av det. För den som inte vill begå olagligheter, som inte har tid att vänta 20 år i kö eller som inte har någon bostadsrätt att byta med är därför hyresmarknaden i Stockholms innerstad mer eller mindre stängd. Boendet cementeras.

Sveriges Bostadsrättsbildare, SBB, anser att det är bra för en storstad att det finns hyresrätter. Människor är olika och har olika syn på risktagande i samband med boendet. Om nytillkomna ska kunna få en hyresrätt i Stockholms innerstad på laglig väg måste marknadshyror införas. Så länge hyrorna är reglerade kommer vi alltid att få leva med en situation med snedvridna effekter.

Så länge vi inte har marknadshyror kommer trycket att vara stort på ombildning till bostadsrätt. Bostadsrättsombildningen är ett sätt att på laglig väg upphäva den obalans som finns på marknaden och marknadsanpassa priset på bostaden.

Det enda alternativet till detta är kraftigt höjda hyror. Om hyrorna höjs tillfaller dock förtjänsten helt och hållet fastighetsägarna. En marknadsanpassning av hyran skulle i ett slag ge en kraftig förmögenhetsöverföring till dem som äger hyresfastigheter i Stockholms innerstad.

En ombildning till bostadsrätt innebär att fastighetsägaren (den besuttne) och hyresgästen (den obesuttne) delar på kapitalbildningen. I stället för att ge allt kapital till dem som redan har, ges kapital till dem som - oftast - inte har, till dem som hyr sin bostad. Man kan naturligtvis diskutera rättviseaspekter på detta, men vi tycker att det känns sympatiskt att lejonparten av kapitalbildningen tillförs dem som inte har ett stort kapital från början.

På köpet får samhället - i det här fallet Stockholm - en friare bostadsmarknad. Det finns ingen brist på bostadsrätter, men man måste betala marknadspris för att få en. Man köper en som är lagom stor och säljer och köper när behoven ändras. Rörligheten på bostadsmarknaden ökar.

 

 

0 Kommentarer

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.