Regeringen går åt fel håll

Sveriges nya bostadsminister Stefan Attefall (KD) presenterade på tisdagen de frågor han ansvarar för i budgeten. Beskedet är framför allt att hyresrättens ställning ska stärkas för att få igång byggandet av hyresrätter. Men det är inte hyresrättens ställning som är problemet utan plan- och bygglagen.

– I dag är reglerna så krångliga att bara några få oligopolföretag kan forcera alla hinder för att bygga nya bostäder. Dessa hinder är en orsak till att Sveriges byggkostnader är över 50 procent högre än i resten av EU. Mindre byggföretag har inte en chans, säger Björn Isaksson från SBB.

– 1991 hette bostadsministern Birgit Friggebo. Hon legaliserade bygget av bodar om 9,9 kvadratmeter. Det ledde till att Sverige översvämmades av Friggebodar. Människor bor i dessa, trots att det inte är tillåtet. Det är dags att underlätta också för större byggen. Det kan bara ske genom en avreglering av bestämmelserna i plan- och bygglagen, säger Björn Isaksson.

Regeringens budget saknar även åtgärdsförslag för renovering av miljonprogrammen. Där är läget på många håll akut. Den snabbaste, enklaste och bästa lösningen, framför allt för de boende, är om det blir lättare att ombilda hyresrätter till bostadsrätter i dessa områden.

– I ytterstaden är nästan alla lägenheter eftersatta hyresrätter. Ombildningarna där bidrar till blandade boendeformer, upprustning, valfrihet och integration. Inte minst genom att de boende får en stabil ekonomisk plattform som ofta fungerar som en språngbräda vidare i livet. Därför måste röstreglerna vid ombildningar ses över, säger Daniel Albrektson från SBB.

I dag räknas icke-röster vid en ombildning som nej-röster. Resultatet räknas alltså inte bara på de som röstar, utan också på de som inte röstar.

– En ändring av reglerna skulle inte innebära någon skillnad för ombildningarna i storstädernas kärnor – där röstar i regel 80 – 90 procent av de boende ja på köpstämmorna. Men det skulle underlätta avsevärt i miljonprogrammen. Dessutom frigör ombildningarna kapital för bostadsbyggande, säger Daniel Albrektson.

För mer information, kontakta:

Daniel Albrektson, daniel.albrektson@ohlinfellinger.se,08-121 000 07, 070-750 77 00
Björn Isaksson, bjorn@isaksson-partners.se, 0735 00 50 60

0 Kommentarer

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.