Olämpligt med stämmor vid helgdagar

Med anledning av vissa uppgifter i pressen vill SBB lämna följande kommentar: SBB anser det olämpligt att förlägga en stämma i anslutning till större helgdagar. Att till exempel ha en stämma dagen innan julafton minskar dessutom förutsättningarna för att hyresgästerna ska kunna köpa sina lägenheter.

En bostadsrättsförening bör hålla föreningsstämmor vid en sådan tidpunkt att så många hyresgäster som möjligt kan närvara. Av den anledningen anser SBB det vara olämpligt att förlägga en stämma i anslutning till större helgdagar.

Det bör dock tilläggas att en stämma som förläggs i anslutning till en stor helg knappast gynnar förutsättningarna för att få ett stort antal hyresgäster att komma till mötet. För att en förening ska kunna förvärva fast egendom krävs att två tredjedelar av samtliga hyresgäster, på en stämma, röstar för ett förvärv. Det räcker således inte med att två tredjedelar av de på stämman närvarande hyresgästerna röstar för ett förvärv.

0 Kommentarer

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.