Likställ boende i oäkta och äkta föreningar

Regeringens besked i förrgår (23/3-11) om att lättnadsreglerna för boende i så kallade oäkta bostadsrätts­före­ningar förlängs är väl­kommet. Inte minst för de cirka 40.000 hushåll runt om i landet som inte längre riskerar en skattechock från årsskiftet. Men det är långt ifrån tillräckligt. Boende i oäkta föreningar bör likställas med boende i äkta. Alternativet är en ojämlik, oförutsägbar och oflexibel bostadsmarknad. Det skriver Jan Bjurfors från SBB på DI Debatt (25/3-11).

I stället för att en gång för alla utreda reglerna om oäkta bostadsrättsföreningar, vilket riksdagen tidigare gett regeringen i uppdrag att göra, har finansdepartementet återigen valt den enklaste vägen och förlängt en uppsättning provisoriska regler i ytterligare ”några år”. När ska regeringen en gång för alla sätta ner foten och bestämma vad som ska gälla?

Reglerna om vad som definierar oäkta bostadsrättsföreningar är en kvarleva från 1948. Men tiderna förändras och i dag är reglerna inte bara förlegade, de är onödigt snåriga eftersom de fått sällskap av en rad tillägg.

Utmärkande för en oäkta förening är att den har hyresintäkter från till exempel butiker och kontor som överstiger 40 procent av föreningens intäkter. Men Skatteverket utgår inte från de faktiska intäkterna i varje enskild förening utan från hur mycket hyra föreningen skulle ha fått in om allmännyttan ägt huset och hyrt ut lokalerna till marknadspris. Det finns alltså oäkta föreningar som inte får in hyror från kommersiella hyresgäster men som ändå räknas som oäkta.

En oäkta förening betraktas som ett företag vilket innebär högre beskattning både för föreningen och – vilket är det problematiska – för de enskilda medlemmarna.

Dagens provisoriska lättnadsregler innebär att beskattningen visserligen lindras för de enskilda hushållen, men det räcker inte. Reglerna är orimliga. Ett exempel: Om grannarna Peter och Anna har köpt sina lägenheter vid olika tillfällen, så betalar de ändå väsentligt olika mycket skatt, som lättadsregeln är utformad. Det är helt orimligt att boende i exakt likadana lägenheter beskattas olika. Boende i oäkta föreningar straffas dessutom genom en mängd extra skatter om de vill sälja sin lägenhet, skatter som personer som bor i vanliga bostadsrätter inte drabbas av.

Det är rimligt att föreningar med stora kommersiella intäkter beskattas extra också i framtiden, men straffa inte de boende. Boende i äkta och oäkta föreningar borde ha samma spelregler.

Det är lätt att tro att reglerna enbart berör de cirka 40.000 hushåll som i dag bor i oäkta föreningar runt om i landet. Men utformningen av reglerna är en viktig bostadspolitisk fråga som berör långt fler. Lägenhetsinnehavare i en äkta förening som köper en lägenhet i en oäkta kan till exempel inte skjuta upp vinsten, men framför allt skapar reglerna en stor osäkerhet och rättsotrygghet. När inte ens lokala skattekontor, fastighetsmäklare och banker behärskar de snåriga reglerna, hur ska man då kunna förvänta sig att boende och ungdomar som ska köpa sin första lägenhet ska kunna göra korrekta bedömningar? Dessutom kan föreningar vandra mellan att vara äkta och oäkta vilket skapar ytterligare osäkerhet. Köpare kan hamna i tragiska situationer.

Tydliga regler om vilka ekonomiska villkor som gäller för människors boende är det minsta man kan begära. En stabil och någorlunda förutsägbar bomarknad gagnar alla. Nu har ­fi­nans­departementet gett besked för ”några år” framåt. Men vad händer sedan?

Vårt förslag: Stryk de speciella skatteregler som gäller för boende i oäkta bostadsrättsföreningar och likställ dem med boende i äkta bostadsrättsföreningar. Det skulle göra ­borättsmarknaden mer jämlik och homogen vilket skulle underlätta ­betydligt för köpare att utvärdera och jämföra olika lägenheter.

2 Kommentarer

Alternativ för kommentarvisning

Välj ditt önskade sätt att visa kommentarerna och klicka på "Spara" för att verkställa dina ändringar.

Förlängning av lättnadsreglerna?

"Regeringens besked i förrgår (23/3-11) om att lättnadsreglerna för boende i så kallade oäkta bostadsrätts­före­ningar förlängs är väl­kommet."

Vad bygger denna text på? Sökning på regeringen.se ger ingen träff.

Hej!Uppgiften kommer från

Hej!

Uppgiften kommer från Hans Lindberg, statssekreterare med ansvar för skattefrågor hos finansminister Anders Borg.
http://www.dn.se/ekonomi/skatt-for-oakta-boratt-skjuts-upp


 

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.