Dubbla budskap från Hyresgästföreningen

154 Hyresgästsföreningens förbundsstyrelse har beslutat att föreningen inte längre ska arbeta för att stoppa ombildningar, bland annat eftersom det kan uppfattas som att föreningen "motarbetar egna medlemmar som säger ja till en ombildning, vilket skapar konflikter mellan boende". Samtidigt går Hyresgästföreningen i Stockholm ut med att den aktivt ska försvåra för ombildningar. Detta är dubbla budskap, skriver Björn Isaksson från SBB i tidningen Fastighetsnytt.

Hyresgästsföreningens förbundsstyrelse beslutade nyligen att föreningen inte längre ska arbeta för att stoppa ombildningar. ”Det kan uppfattas som att föreningen driver politiska processer” och ”motarbetar egna medlemmar som säger ja till en ombildning, vilket skapar konflikter mellan boende och kan leda till att föreningen förlorar i anseende”, konstaterar styrelsen.

Men i Stockholm tycks Hyresgästföreningen strunta högaktningsfullt i förbundsstyrelsens resonemang. Samma dag går de nämligen ut med ett pressmeddelande där de säger att de ska arbeta för att försvåra för ombildningar. Planen är att ”förstärka opinionsarbetet innan köpestämmorna och gentemot kommunpolitikerna”. Detta eftersom de inte har lyckats hindra några ombildningar genom att driva frågan rättsligt.

Att Stockholmsföreningens uttalande kan uppfattas som att de vill ”driva politiska processer” och ”motarbeta egna medlemmar som säger ja till en ombildning, vilket skapar konflikter mellan boende” är det knappast någon tvekan om.

Skräckhistorierna om hur Hyresgästföreningen motarbetat medlemmar som velat köpa sina hus är många. Lokala föreningsstyrelser har avsatts, stämningar har gjorts och organisationsjättens resurser har använts mot ombildningarnas ja-sägare. Givetvis ska Hyresgästföreningen företräda sina medlemmar i tvister - men om medlemmarna i ett hus vill ombilda sina lägenheter ligger det rimligen utanför föreningens mandat.

0 Kommentarer

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.