Billigare och tryggare lån vid ombildningar

170

 

SBB har slutit ett avtal med Nordkap. Avtalet innebär att SBB:s medlemmar från årsskiftet ska använda Nordkaps webbverktyg vid upphandlingar av lån i samband med ombildningar. För boende som står inför en ombildning betyder det tryggare och ofta billigare lån.

Vid en ombildning är det i regel ombildningskonsulten som förhandlar med banker och låneinstitut för att föreningen och de boende ska få så bra lånevillkor som möjligt. I och med samarbetet med Nordkap kommer konsulterna att använda Nordkaps webbaserade finansverktyg vid upphandlingen av lånen.

– Nordkaps upphandlingsverktyg garanterar en trygg, rättvis och transparent finansieringsprocess för bostadsrättsföreningar och boende som har anlitat någon av SBB:s medlemmar inför en ombildning.
Avsikten är också att ge bostadsrättsföreningarna ett verktyg att efter tillträdet förvalta och omförhandla sina lån, säger Petter Brolin, ordförande för SBB.

Av alla ombildningar 2010 (27 miljarder kronor) utfördes 72 procent av företag anslutna till SBB. Det är viktigt att SBB:s medlemmar är oberoende och konkurrensutsätter tjänster vid ombildningar.

– Idag är det svårt att överblicka vem som är mest attraktiv att finansiera sig hos och när. Vårt upphandlingsverktyg gör det enkelt att informera sig om förutsättningarna på finansmarknaden. Många användare är överraskade av att ”husbanken” inte alltid har det bästa erbjudandet, säger Rikard Hjelm, vd Nordkap.

För mer information, kontakta:
Petter Brolin, ordförande SBB: 073 533 10 00, petter.brolin@ombildning.se
Christer Bois, ordförande Nordkap: 070 529 9314, christer.bois@nordkap.se 
Rikard Hjelm, vd Nordkap: 073 355 61 11, rikard.hjelm@nordkap.se

__________________________________________________________________________________

Om Nordkap

Nordkap tillhandahåller Sveriges första oberoende webbaserade finansverktyg för värdering och jämförelse av finansiella produkter och tjänster. Genom Nordkaps finansverktyg kan användarna kostnadseffektivt förenkla, kvalitetssäkra och konkurrensutsätta upphandlingar av lån och andra finansiella produkter. Bland kunderna finns fastighets- och bostadsbolag, bostadsrättsföreningar, kommuner och landsting. Totalt har cirka 7.000 Mkr upphandlats via Nordkaps verktyg. Läs mer på www.nordkap.se.

0 Kommentarer

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.