Angrepp mot svensk föreningsdemokrati

I en artikel på SvD Brännpunkt den 22/1 anklagar representanter för bland annat Rädda Hyresrätten ombildningskonsulter och bostadsrättsföreningar för ”allvarliga övertramp, rent fusk och stora konflikter” vid de senaste årens ombildningar. I bästa fall bygger anklagelserna på okunskap om svensk föreningsdemokrati och avtalsfrihet. I värsta fall är de ren smutskastning. Det skriver SBB:s ordförande Petter Brolin i en replik på Brännpunkt i dag den 24/1.

  • För det första vill artikelförfattarna inskränka föreningsdemokratin genom att hindra medlemmarna i en förening, i det här fallet en bostadsrättsförening, från att hålla mer än en stämma för att ta ställning till om de ska köpa fastigheten de bor i. Ett fattat beslut skulle alltså inte kunna ändras i framtiden även om den kvalificerade majoritetens vilja skulle ändras. Ett sådant förslag är ett direkt angrepp mot svensk föreningsdemokrati som vi värnar och håller högt, och det säger sig självt att det skulle få stora negativa konsekvenser för svenskt föreningsliv.
  • Vidare vänder sig författarna mot att vissa föreningar tillåter ett ombud att företräda fler än en hyresgäst via fullmakter. Fullmakterna är inte bara ett praktiskt hjälpmedel för alla inblandade i en ombildningsprocess, de är en vedertagen demokratisk grundsten. Som hyresgäst väljer du att rösta genom att själv besöka köpstämman eller genom att lämna din röst via ett valfritt ombud. Ombuden kan inte påverka hur du röstar, de kan bara förmedla din röst. Vi kan omöjligt se att det skulle vara ett problem att flera hyresgäster ibland väljer att ha samma ombud.
  • För det tredje kritiserar författarna att ombildningskonsulter bara får betalt om en ombildning blir av. Låt oss klargöra att ingen skulle bli gladare än vi konsulter om vi kunde få betalt också om ombildningen inte blir av.  I sådana fall skulle vi dessutom kunna sänka våra arvoden, till glädje för de boende. Men i dag arbetar vi av naturliga skäl, liksom mäklarbranschen, på risk eftersom få är beredda att betala för en ombildning som kanske inte blir av.

Hemmet, vare sig det är en hyreslägenhet, ett radhus eller en bostadsrätt, har alltid väckt känslor. Konstigt vore väl annars. Det är trots allt där vi tillbringar stora delar av våra liv. Vill vi byta boendeform förutsätter vi med rätta att allt går till på ett korrekt sätt. Därför finns Sveriges Bostadsrättsbildare. De förslag som artikelförfattarna för fram skulle sannolikt verka i motsatt riktning och, än allvarligare, så är de ett grundläggande angrepp på allmänna svenska föreningsdemokratiska principer.

0 Kommentarer

Skriv ny kommentar

Innehållet i detta fält är privat och kommer inte att visas publikt.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.