Fortsatt intresse för ombildningar

Enligt sajten hittabrf.se har 27 procent fler bostadsrättsföreningar registrerats för ombildning från hyresrätt till bostadsrätt andra kvartalet 2012 jämfört med första kvartalet. 

Stort ras för ombildningar

169

 

2010 ombildades 20 000 hyresrätter i Sverige till bostadsrätter. Antalet mer än halverades till 7 000 i fjol och i år tilltar raset ytterligare. Det visar nya siffror från SBB:s medlemsföretag Restate.


Billigare och tryggare lån vid ombildningar

170

 

SBB har slutit ett avtal med Nordkap. Avtalet innebär att SBB:s medlemmar från årsskiftet ska använda Nordkaps webbverktyg vid upphandlingar av lån i samband med ombildningar. För boende som står inför en ombildning betyder det tryggare och ofta billigare lån.

Rekord för ombildningar

159 Enligt ny statistik från SBB:s medlemsföretag Isaksson och Partners blev 2010 ett nytt rekordår för ombildningar. Totalt köpte bostadsrättsföreningar i Sverige 440 fastigheter 2010 för 27 miljarder kronor, att jämföra med 24 miljarder kronor året innan. I Stockholms Stad köpte bostadsrättsföreningar 206 fastigheter för 17,3 miljarder kronor 2010. Motsvarande siffror för Stockholm 2009 är 196 fastigheter och 12,5 miljarder kronor. Av alla ombildningar 2010 utfördes 72 procent av företag anslutna till SBB.

Tänk till vid ombildningar

Den 1 juli 2011 är sista dagen för boende i flera närförorter i Stockholm att

Prenumerera på innehåll